Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Natječaj:

 Javni natječaj – stipendije

Popratna dokumentacija:

• Obrazac prijave na natječaj

• Izjava da nisam korisnik drugih stipendija

• Izjava o broju članova domaćinstva

• Izjava o zaštiti osobnih podataka