Javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

 Javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proračuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja