Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2017. godinu

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2017. godinu

Natječaj i popratna dokumentacija: