Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Peteranec višeg referenta – komunalnog redara

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Peteranec višeg referenta – komunalnog redara