Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2022. godini

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2022. godini