Javni poziv mladim obiteljje rješavanja stambenog pitanja mladihima za dostavu prijava za korištenje sredstava putem mjera za potican obitelji na području Općine Peteranec (PDF)

OBRAZAC 3 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 4 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 5 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 6 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 7 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 8 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 9 izjava za suvlasnika

Obrazac 10 Izjava o zaštiti osobnih podataka

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Peteranec (PDF)