JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena PET-NC-1020-DRAVSKA u naselju Sigetec

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena PET-NC-1020-DRAVSKA u naselju Sigetec

Dokument za preuzimanje:

Peteranec_javni-poziv_1008 (pdf)