JAVNI POZIV Postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

JAVNI POZIV Postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Marija Kovačević, dipl.ing.geod.
Ulica Ivana Generalića 3, Koprivnica
OIB: 50941539566

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena PET-NC-3054-GRUŠNICE u naselju PETERANEC u k.o. PETERANEC, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. -133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Peteranec

Geodetski elaborat izvedenog stanja PET-NC-3054-GRUŠNICE izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Marija Kovačević, dipl.ing.geod., Ulica Ivana Generalića 3, Koprivnica

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 20. svibnja 2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 2. srpnja 2019. (utorak) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Peteranec, Peteranec, Matije Gupca 13.