Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Peteranec

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec

Obrasci za podnošenje zahtjeva za uklanjanje ruševnog i zapuštenog stambenog objekta na području Općine Peteranec