Javni poziv za predlaganje programa i projekta  javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2023. godinu

Javni poziv za predlaganje programa i projekta javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2023. godinu