JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu Programa za financiranje zapošljavanje u javnom radu za 2020. godinu

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu Programa za financiranje zapošljavanje u javnom radu za 2020. godinu

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu Programa za financiranje zapošljavanje u javnom radu za 2020. godinu (pdf)