JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U SKLOPU PROJEKTA “ZAPOSLI PA POMOZI 2”

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U SKLOPU PROJEKTA “ZAPOSLI PA POMOZI 2”

Općina Peteranec raspisuje javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta “Zaposli pa pomozi 2”.

Rok za prijavu na javni poziv je 06. srpnja 2021. godine.

Detaljnije informacije o javnom pozivu možete pročitati na poveznici.