JAVNI POZIV za sufinanciranje potpora u poljoprivredi na području Općine Peteranec u 2022. godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje potpora u poljoprivredi na području Općine Peteranec u 2022. godini