Komatnica dobila novu suvremenu cestu

Komatnica dobila novu suvremenu cestu

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić i zamjenik Darko Palaš obišli su novoasfaltiranu dionicu ceste Sigetec – Komatnica. Cesta dužine 1800 metara modernizirana je u suradnji Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije i Općine Peteranec. Radovi su izvršeni prema Planu radova pojačanog održavanja cesta za 2020. godinu.  Na postojeći zastor od makadama izgrađena je podloga od kvalitetnog kamenog materijala debljine prosječno 30 centimetara te ugrađen sloj asfalta debljine sedam centimetara i širine četiri metra te su obostrano izgrađene i bankine. Ukupna vrijednost investicije je milijun kuna, a Općina Peteranec je od navedenog iznosa  sufinancirala 400.000 kuna. Načelnik općine Peteranec Krešimir Matijašić zahvalio je Županu i Županijskoj upravi za ceste Koprivničko-križevačke županije što su prepoznali potrebu da se modernizira navedena cesta. Na ovaj način su sva mjesta općine Peteranec povezana asfaltiranim cestama.

U sklopu obilaska obilaska Općine Peteranec , Župan i zamjenik posjetili su Peteranec i Sigetec gdje su upoznati sa aktualnim radovima i budućim projektima.