Konačni rezultati izbora općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Peteranec provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Peteranec provedenih 16. svibnja 2021. godine