KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETERANEC

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETERANEC

Konačni rezultati za načelnika (PDF)

Konačni rezultati za vijeće (PDF)