Kraj školske godine

Kraj školske godine

Danas je završila još jedna školska godina što su učenici s oduševljenjem i dočekali. U svakoj područnoj školi učenici sa učiteljicama pripremili su prigodni program. Tom prigodom je općinski načelnik općine Peteranec Krešimir Matijašić uručio učiteljicama područnih škola Peteranec i Sigetec prijenosna računala za pomoć u pripremama i realizacijama nastavnih programa. Ujedno je općinsko vijeće Općine Peteranec donijelo odluke o kupnji garderobnih ormara za Područnu školu u Sigecu, kupnju garderobnih klupa za Područnu školu „Fran Galović“ u Peterancu te kupnju i zamjenu vrata na učionicama u Osnovnoj školi „Fran Koncelak“ u Drnju. U tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.