Liste upisa djece u pedagoškoj godini 2017/18 u Dječjem  vrtiću “Vrapčić” Drnje

Liste upisa djece u pedagoškoj godini 2017/18 u Dječjem vrtiću “Vrapčić” Drnje

Prema kriterijima prednosti utvrđenim Člankom 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje, Upisna komisija podružnice „Potočnica“ donosi:

LISTU UPISA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017/18

REDNI BROJ

IME I PREZIME

DATUM ROĐENJA

BROJ BODOVA

1.

MELANY ANDRAŠIĆ

21.12.2011.

19

2.

KAROLINA ORŠUŠ

07.12.2012.

15

3.

TENA FERČEC

05.09.2013.

9

4.

DOLORES HEGED

25.02.2012.

4

5.

HELENA IGNAC

25.08.2013.

4

6.

GABRIJEL VRLEC

27.12.2014.

4

7.

VALERIJA JURIŠA

25.01.2014.

0

8.

TEO TAKAČ

25.03.2015.

0

LISTA UPISA DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2017/18 S NAVRŠENE DVIJE GODINE STAROSTI

REDNI BROJ

IME I PREZIME

DATUM ROĐENJA

BROJ BODOVA

1.

BORNA VRLEC

13.01.2016.

9

2.

ENA ŠABAN

15.04.2016.

9

3.

EVA KRAPINEC

31.05.2016.

9

 

Sigetec, 24.04.2017.