Matematičari u Rumunjskoj

Matematičari u Rumunjskoj

Jakov Dolenec i Andrija Njerš, učenici OŠ “Fran Koncelak” Drnje, polaznici Centra izvrsnosti Koprivnica, sudjelovali su na europskoj matematičkoj konferenciji euroMath 2017. u Bukureštu u Rumunjskoj od 29. ožujka do 2. travnja 2017. Konferencija se svake godine održava u drugom gradu Europe. Inicijator konferencije je Cyprus Mathematical Society, a suorganizator Thales Foundation. Projekt podržava Mathematical Society of SouthEastern Europe (MASSEE). Tijekom konferencije učenici su se natjecali u kategorijama MATHPresentation i MATHPoster na temu primjene matematike u svakodnevnom životu. Osim matematičkih sadržaja učenici su razgledali Bukurešt, vidjeli Palatul Parlamentului – zgradu parlamenta, posjetili Romanian science centar, muzeje, uživali u sportskim aktivnostima, međusobnom druženju, a spomenimo i iskustvo prezentiranja na engleskom jeziku pred velikim auditorijem. Općina Peteranec financijski je pomogla u organizaciji puta.