Načelnik Ivan Derdić u Kapetaniji primio gerontodomaćice

Načelnik Ivan Derdić u Kapetaniji primio gerontodomaćice

U sklopu projekta „ZAŽELI – ZAPOSLI I POMOZI 2”, proteklih godinu dana, pet je gerontodomaćica brinulo za 30 korisnika na području općine Peteranec. Cjelokupni program se provodio na području osam Općina, a sufinanciran je od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85 posto dok je ostatak financirala Republika Hrvatska.

Gerontodomaćice Lidija Mihalić, Blaženka Senković, Ljubica Požgaj, Zlatica Pobi i Jasminka Cahunek svakodnevno su, proteklih godinu dana, olakšavale svojim sumještanima svakodnevicu te im pomagale u kući. Kao znak zahvale za njihovo savjesno obavljanje posla načelnik Ivan Derdić darovao ih je skromnim znakovima pažnje te im se zahvalio na odrađenom. Na druženju je bila i Monika Kihas, koordinatorica projekta za Općinu Peteranec.

U planu je nastavak provedbe projekta gerontodomaćica pa će se tako i dalje pomagati najpotrebitijim stanovnicima Općine.