Nova javna rasvjeta u Peterancu

Nova javna rasvjeta u Peterancu

U općini Peteranec  obavljena je rekonstrukcija dijela niskonaponske mreže u ulicama Matije Gupca i Braće Radića  od strane HEP-a Elektra Koprivnica. S obzirom da su postavljeni i novi stupovi  općina Peteranec je krenula u modernizaciju javne rasvjete, pa je tako kupila 97 LED rasvjetnih tijela koja su odmah i postavljena  u spomenutim ulicama na svaki stup uz dodatna pojačanja na raskrižjima. Na ovaj način znatno je povećana osvijetljenost ulica kao i sigurnost svih sudionika u prometu, s obzirom da je cesta koja prolazi kroz navedene ulice vrlo prometna. Također će se ostvariti i određene uštede na potrošnji električne energije kao i na održavanju svjetiljki.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 210.000 kuna koje je Općina financirala iz svog proračuna.

U slijedećoj godini planira se nastavak modernizacije javne rasvjete  u svim mjestimana području Općine čime bi se osigurala energetski učinkovita javna rasvjeta te smanjili troškovi održavanja te potrošnje električne energije.