ODLUKA o sufinanciranju troškova školske prehrane za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2022./2023.

ODLUKA o sufinanciranju troškova školske prehrane za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2022./2023.