O G L A S  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec namještenika/ice na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže odsutnog namještenika

O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec namještenika/ice na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže odsutnog namještenika

02 Oglas

04 Upute kandidatima

06 Obavijest – testiranje