OBAVIJEST – DAR ZA DIJETE

OBAVIJEST – DAR ZA DIJETE

Mole se roditelji koji žive s djecom na području Općine Peteranec da prijave djecu uzrasta od navršene 1. godine života (djeca rođena do 31. prosinca 2019.), te djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim programom na području Općine Peteranec, radi upisa u Evidenciju djece za podjelu darova povodom božićnih blagdana.

DJECA KOJA POLAZE ŠKOLE I VRTIĆE NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC UPISANA SU U EVIDENCIJU DJECE ZA PODJELU DAROVA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA TE ZA ISTE NIJE POTREBNO DOSTAVLJATI PODATKE.

UPIS DJECE VRŠIT ĆE SE ZAKLJUČNO DO UTORKA 1. PROSINCA 2020. GODINE, TE NAKON TOGA DATUMA UPISI VIŠE NEĆE BITI MOGUĆI.

Za prijavu je potrebno dostaviti:                               

  • Ime i prezime djeteta
  • Adresu stanovanja
  • Datum rođenja djeteta

osobno u Općinu Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec ili e-mailom: opcina-peteranec@kc.htnet.hr