Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

Obavještavamo Vas da je Glavni ured HTZ-a objavio Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini.

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcNDA0NSxwXDI0Mg%3d%3d

 

Javni poziv otvoren je do 3. lipnja 2016.

 

Dodatne informacije moguće je dobiti putem elektronske pošte na potpore@htz.hr