OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

OBJAVA OSPUO NA WEB STRANICI IV. ID PPUO Peteranec 2018 (docx, 55KB)

OBRAZAC OSPUO IV ID PPUO Peteranec 2018 (docx, 33KB)

ODLUKA OSPUO IV ID PPUO Peteranec 2018 (docx, 32KB)