OBAVIJEST: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PETERANEC  DO DALJNJEGA NE RADI SA STRANKAMA

OBAVIJEST: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PETERANEC DO DALJNJEGA NE RADI SA STRANKAMA

UKOLIKO JE PRIJEKO POTREBNO, STRANKA SE MOŽE USMENO NAJAVITI PUTEM TELEFONA 048/636-289  I DOGOVORITI SASTANAK VEZANO UZ RJEŠAVANJE SVOG PROBLEMA.

UKOLIKO NIJE NEOPHODAN DIREKTNI KONTAKT POSLOVI ĆE SE I DALJE RJEŠAVATI PREKO PRVOG PROZORA SA STRAŽNJE STRANE ZGRADE OPĆINSKE UPRAVE U PETERANCU.

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINE PETERANEC JE

OD 07,00 DO 15,00 SATI.