OBAVIJEST – Koronavirus

OBAVIJEST – Koronavirus

Poštovani,

Obavještavamo Vas da zbog novonastale situacije s korona virusom (COVID-19) Jedinstveni upravni odjel Općine Peteranec od ponedjeljka 16. ožujka 2020., do (ponedjeljka) 30. ožujka 2020. godine neće raditi sa stranka.

U slučaju potrebe možete nas kontaktirati na broj telefona 048/636 289 i na email: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

OPĆINSKI NAČELNIK:
Krešimir Matijašić, v.r.