OBAVIJEST O IZDAVANJU KATASTARSKIH PODATAKA PUTEM OSS-A

OBAVIJEST O IZDAVANJU KATASTARSKIH PODATAKA PUTEM OSS-A

Obaviještavamo sve naše korisnike,  da kao i do sada,  za potrebe ishođenja javnih isprava koristite:

 

  1. One-Stop-Shop sustav ( OSS sustav)

 

https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

 

  1. sustav e-Građani,

 

putem kojih možete ELEKTRONIČKIM PUTEM PODNJETI ZAHTJEV, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti:  KOPIJU KATASTARSKOG PLANA, PRIJEPIS/IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I IZVADAK I BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA.

 

Obaviještavamo  Vas također da je s datumom 11.11.2020. godine,  Državna geodetska uprava omogućila svim fizičkim i pravnim osobama, putem OSS sustava, a temeljem zahtjeva,  preuzimanje i:  POTVRDE O KUĆNOM BROJU I RJEŠENJA O KUĆNOM BROJU.

 

Ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, i sl.),  možete podnjeti putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici:    https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91

 

Popunjene zahtjeve ili druge podneske, obavezno s Vašim kontaktima, dostavite na

e-mail adresu nadležnog ureda puk.koprivnica@dgu.hr , poštom ili osobno na našu adresu.

 

Obavijest o izdavanju katastarskih podataka putem OSS-a (doc)