Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata promjene katastarske općine za katastarsku općinu Peteranec

Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata promjene katastarske općine za katastarsku općinu Peteranec

OPĆINA PETERANEC

PETERANEC, MATIJE GUPCA 13

OIB: 86225237319

 

Temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/2018) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se:

 

OBAVIJEST

o izlaganju na javni uvid elaborata promjene katastarske općine za katastarsku općinu Peteranec

 

Obavještavaju se nositelji prava na katastarskim česticama i ostale zainteresirane stranke koji imaju u vlasništvu nekretnine uz granicu katastarske općine Drnje i Peteranec u Ulici Pemija

da dana 03. kolovoza.2022. godine (srijeda) započinje izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom.

 

Mjesto na kojem će se održavati izlaganje: Općina Peteranec, Matije Gupca 13 od 8:00 – 12:00

 

Pozivaju se sve naprijed navedene osobe da se odazovu pozivu.

Po pozivu na izlaganje je potrebno donijeti slijedeće:

  • Osobnu iskaznicu
  • Akte iz kojih je vidljivo da je evidentiranje zgrada koje prelaze iz k.o. Peteranec u k.o. Drnje u budući katastarski operat i zemljišnu knjigu zasnovano na propisima o prostornom uređenju i gradnji ili drugim posebnim propisima