Javni uvid PPRDPZ u Općini Peteranec

Karte po prijedlogu Programa

Općina Peteranec pregled po oblicima raspolaganja

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem