Obavijest o nastavku radova na izgradnji kanalizacije Peteranec

Obavijest o nastavku radova na izgradnji kanalizacije Peteranec

7.ožujka 2016. nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacije Peteranec, preostali neizgrađeni dio.

Izvođač radova je Komig d.o.o., a inženjer gradilišta Marko Presek.

Nadzorni inženjer je Marijan Carek, Prostor d.o.o.

 

Koprivničke vode d.o.o.
Mosna 15
HR 48 000 Koprivnica

http://www.kcvode.hr