Obavijest o obvezatnoj deratizaciji

Obavijest o obvezatnoj deratizaciji

Obavijest mještanima Općine Peteranec:

Djelatnici VETERINARSKE STANICE KOPRIVNICA d.o.o. vršiti će u razdoblju od 6. do 15. travnja 2021. godine obvezatnu deratizaciju na području Općine Peteranec

Mole se mještani
– da surađuju s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke,
– da onemoguće malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore,
– da sklone sve životinje, kućne ljubimce na sigurno gdje ne mogu doći do otrovnih meka,
– da ne diraju i ne premještaju zatrovane mamce.

OPĆINA PETERANEC