OBAVIJEST o pojavi influence ptica

OBAVIJEST o pojavi influence ptica

Zbog pojave visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije, na zaraženom i ugroženom području na snazi su posebne mjere u svrhu suzbijanja te sprječavanja unosa bolesti u gospodarstva koja drže perad, kao i širenja bolesti u slučaju njezine pojave, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane proglasilo je:

ZARAŽENO PODRUČJE u Koprivničko-križevačkoj županiji:

– Koprivnički Bregi, Jeduševac, Plavšinac, Delovi, Vlaislav, Novigrad Podravski i Hlebine.

UGROŽENO PODRUČJE u Koprivničko-križevačkoj županiji:

– Bakovčice, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad, Štaglinec,, Gabajeva Greda, Drnje, Molve, Molve Grede, Čingi-Lingi, Repaš, Glogovac, Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka, Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica, Virje, Sigetec, Komatnica, Peteranec, Đurđevac, Borovljani, Javorovac, Sredinac, Gornja Velika i Novo Virje te u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Donji Mosti, Gornji Mosti i Srednji Mosti.

Na zaraženom i ugroženom području određeno je sljedeće:

Zabranjeno je održavanje sajmova, tržnica i drugih okupljanja peradi.

Zabranjeno je stavljanje u promet peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu.

Obavezno je odvojeno držanje peradi od domaćih životinja iz razreda sisavaca.

Zabranjeno je odnošenje i rasprostiranje korištene stelje, slame ili gnoja i gnojevke s gospodarstva bez odobrenja nadležnog veterinarskog inspektora.

Posjednici i lovci su obvezni prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica najbližoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

POPIS NADLEŽNIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA:

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA, Mihovila Pavleka Miškine 66, Koprivnica,

KONTAKT: 048/621 555

 

VETERINARSKA STANICA NOVA, Mihovila Pavleka  Miškine 46, Koprivnica,

KONTAKT: 048/220 670