OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

Pregledi počinju u 8 h.

Ekipa 3

Pon. 26.06.: Sigetec, bivši hangar prema Hlebinama

Uto. 27.06.: Kalinovac, PZ,Dravska 2

Sri. 28.06.: Prelog, kod reciklažnog dvorišta GKP Pre-Kom

Čet. 29.06.: Orehovica, parking kod škole

Pet. 30.06.: Hrastovsko, Društveni dom

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve.

Od 26.studenog 2016. godine, svi vlasnici uređaja bez valjanog pregleda i znaka ili sa isteklom registracijom uređaja su u prekršaju i podliježu zakonskim kaznama od 2.000-15.000 kn.

Priprema uređaja za ispitivanje:

  • Temeljito očistite prskalicu ili raspršivač iznutra i izvana

  • 2/3 ( 70% ) napunite spremnik čistom vodom

  • Provjerite ispravnost manometra, očistite mlaznice i filtere, po potrebi zamjenite neispravne

  • Na ispitivanje ponesite dokument sa OIB-m i ukoliko imate izvješće sa prethodnog pregleda

MOLIMO VAS DA O RASPOREDU PREGLEDA OBAVIJESTITE VAŠE SUSJEDE I PRIJATELJE POLJOPRIVREDNIKEKOJI NISU DO SADA IZVRŠILI ISPITIVANJE I TIME ISPUNILI ZAKONSKU OBAVEZU.

Za više informacija o pregledima pogledajte FIS PORTAL Ministarstva Poljoprivrede