Obavijest o preuzimanju kante za miješani komunalni otpad

Obavijest o preuzimanju kante za miješani komunalni otpad

Obavještavaju se mještani Općine Peteranec da kante za miješani komunalni otpad zapremnine 120 litra mogu preuzeti besplatno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec uz prethodnu najavu na broj telefona 048/ 636 289.

Općina Peteranec