Obavijest o privremenom prekidu opskrbe plinom zbog radova

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe plinom zbog radova

Poštovani mještani Općine Peteranec,

obavještavamo Vas da će djelatnici KC PLIN-a iz Koprivnice dana 23. studenoga 2021. godine izmještati plinsku cijev i da u cijeloj Općini Peteranec neće biti plina te se nećete moći koristiti istim za grijanje, kuhanje i sl.

U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi.

OPĆINA PETERANEC