Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – tuče

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – tuče

Obavještavamo vas da je Župan Koprivničko-križevačke županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode – TUČE za područje Općine Peteranec dana 3. lipnja 2022. godine.

Navedena elementarna nepogoda nastala je zbog tuče u mjesecu svibnju, a koja je uzrokovala materijalne štete na poljoprivrednim kulturama.

Prijave šteta, mještani mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode, odnosno zaključno sa 13. lipnja 2022. godine u prostorijama Općine Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu PN.

Uz navedeni obrazac potrebno je dostaviti:

  1. presliku osobne iskaznice i presliku žiro-računa,
  2. kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2022. godinu ukoliko prijavitelj podnosi zahtjev za dodjelu poticaja,
  3. kopiju izvadka iz zemljišne knjige radi utvrđivanja vlasništva i veličine prijavljene katastarske čestice (ukoliko prijavitelj ne podnosi zahtjev za dodjelu poticaja),
  4. kopiju žiro računa prijavitelja, odnosno kopiju zaštićenog računa ukoliko ga prijavitelj štete ima otvorenog,
  5. izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Preuzmite: