OBAVIJEST o radu općine Peteranec

OBAVIJEST o radu općine Peteranec

ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NE RADIMO SA STRANKAMA.
U SLUČAJU POTREBE
POKUCATI NA 1. PROZOR SA STRAŽNJE STRANE OPĆINE I PRIČEKATI
HVALA NA RAZUMIJEVANJU.

 

U slučaju potrebe, kontakt sa službom možete ostvariti na sljedeći način:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PETERANEC
tel. 048/636-289, mob. 095/2444-225
e-mail: opcine-peteranec@kc.htnet.hr

KOMUNALNA REDARKA
mob. 099/839-8813
e-mail: komunalni.redar@peteranec.hr

OPĆINSKI NAČELNIK IVAN DERDIĆ
mob. 099/531-5328
e-mail: nacelnik@peteranec.hr