OBAVIJEST o sufinanciranju školske prehrane

OBAVIJEST o sufinanciranju školske prehrane

Općinsko vijeće Općine Peteranec na 9. sjednici održanoj 3. rujna 2018. godine donijelo Odluku o sufinanciranju školske prehrane za polaznike osnovnoškolskog obrazovanja s područja Općine Peteranec. Pravo na sufinanciranje školske prehrane ostvaruju svi polaznici od 1. do 8. razreda osnovnoškolskog obrazovanja koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec u visini 50% iznosa cijene školske prehrane.

Roditelji nisu dužni podnositi posebne zahtjeve za sufinanciranje prehrane.