OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – POVRAT AMBALAŽE

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – POVRAT AMBALAŽE

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije prema rasporedu:

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
9.10.2020. Sokolovac Agronom d.o.o.
Trg Tomislava Bardeka 17
8.00 – 11.00
13.10.2020. Novigrad Podravski Agronom d.o.o.
Trg Matije Gupca 2
8.00 – 11.00
15.10.2020. Gola Gola – općinsko skladište
A. Šenoe
8.00 – 12.00
20.10.2020. Sv.Petar Orehovec Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 8.00 – 11.00
26.10.2020. Đelekovec Lenagro d.o.o.
Palih boraca 1
8.00 – 11.00
24.11.2020. Herešin Reciklažno dvorište
Hrvatske državnosti 94
8.00 – 12.00
30.11.2020. Križevci Industrijska zona Čret
Kod skretanja za Lemeš
8.00 – 12.00
2.12.2020. Đurđevac Agronom d.o.o.
Kolodvorska 19
8.00 – 11.00
4.12.2020. Sveti Ivan Žabno Sajmište
Zagrebačka bb
8.00 – 11.00
7.12.2020. Gornja Rijeka Sajmište
Novoselska ulica 15
8.00 – 11.00
9.12.2020. Virje Sajmište
Kolodvorska bb
8.00 – 11.00
11.12.2020. Kalnik Parkiralište ispred zgrade općine 8.00 – 11.00

 

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks,  Agroteks,  BASF,  Bayer  CropScience,  Chromos Agro,  Corteva Agriscience  (Dow AgroSciences),   Danon, Euroazijski   pesticidi,Florel,   Genera, Iskra Zelina kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju  projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća. Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

  1. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr