OBAVIJEST UČENICIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

OBAVIJEST UČENICIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Općina Peteranec će povodom božićnih blagdana svim učenicima srednjoškolskog obrazovanja koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec

isplatiti božićnicu u svoti od 300,00 kuna.

Zahtjevi za isplatu božićnice zaprimat će se

od 1. do 15. prosinca 2021. godine

putem e-mail adrese: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

ili na prozoru Općinske zgrade, Matije Gupca 13 u Peterancu

Zahtjev možete isprintati sa službene stranice Općine Peteranec: www.peteranec.hr (pod VAŽNI DOKUMENTI – OBRASCI) ili isti podići u Općini Peteranec.

Nakon 15. prosinca 2021. zahtjevi se više neće zaprimati.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:  presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro računa, dokaz o statusu učenika (potvrda o upisu u školu) i potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Peteranec

Napominjemo da će se božićnice isplaćivati isključivo na ŽIRO-RAČUNE te Vas molimo ukoliko već nemate otvoren žiro-račun da isti otvorite prije podnošenja zahtjeva.

Učenici koji imaju navršenih 18 godina zahtjeve mogu podnijeti sami, a za ostale ih podnose roditelji ili skrbnici.

Božićnice će biti isplaćene do 22. prosinca 2021.

Sretne Božićne blagdane i uspješnu Novu godinu želi Vam Općina Peteranec