Obnovljen asfalt i sanirano krovište u Sigecu

Obnovljen asfalt i sanirano krovište u Sigecu

U Sigecu je ove godine obnovljen asfalt u dijelu ulica Matije Eršega i Matije Gupca, te je napravljena sanacija krovišta Društvenog doma.
Vrijednost navedenih radova je 475.701,49 kuna.