Odluka kojom nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. IDPPUOP (PDF 582KB)