ODLUKA o financiranju čipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2022. godini

ODLUKA o financiranju čipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2022. godini