Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021.-2022.

Odluka o kupnji bilježnica i radnog materijala za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Peteranec u školskoj godini 2021.-2022.