ODLUKA o odgodi obilježavanja  granica zemljišta

ODLUKA o odgodi obilježavanja granica zemljišta

Na temelju članka 47. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13., 4/18. i 4/20), općinski načelnik Općine Peteranec dana 23. ožujka 2020., donosi

ODLUKU

o odgodi obilježavanja granica zemljišta

I.

Zbog propisanih mjera Stožera civilne zaštite o sprečavanju širenja bolesti uzrokovane koronavirusom – COVID-19 neće se vršiti obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta PET-NC-1015 k.o. Sigetec zakazano za razdoblje od 23.03. 2020., do 27.03.2020. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati, a sukladno Javnom pozivu (KLASA:940-01/19-01/05, URBROJ:2137/12-20-2 od 14. veljače 2020. godine).

II.

Javni poziv iz točke I. ove Odluke biti će ponovljen.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine Peteranec www.peteranec.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PETERANEC

KLASA:940-01/19-01/05
URBROJ:2137/12-20-6
Peteranec, 23. ožujka 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Krešimir Matijašić

 

Odluka o odgodi obilježavnja granica zemljišta (docx)