Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – višeg stručnog suradnika za računovodstvene poslove

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – višeg stručnog suradnika za računovodstvene poslove