Općina Peteranec  je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju sportskog objekta  (svlačionice) kod nogometnog igrališta u Peterancu.

Novi sportski objekt će, kad se izgradi, koristiti „NK Panonija“ i udruge s područja općine kada se ukaže potreba.

Uz izgradnju i opremanje potpuno novog objekta uredit će se i okoliš.

Ovaj projekt će općina Peteranec  prijaviti na natječaj za financiranje iz EU fondova.