Općina Peteranec ishodila je građevinsku dozvolu za izgradnju sportskog objekta

Općina Peteranec ishodila je građevinsku dozvolu za izgradnju sportskog objekta

Općina Peteranec  je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju sportskog objekta  (svlačionice) kod nogometnog igrališta u Peterancu.

Novi sportski objekt će, kad se izgradi, koristiti „NK Panonija“ i udruge s područja općine kada se ukaže potreba.

Uz izgradnju i opremanje potpuno novog objekta uredit će se i okoliš.

Ovaj projekt će općina Peteranec  prijaviti na natječaj za financiranje iz EU fondova.