Počeli radovi na grobljima u Sigecu i Peterancu

Počeli radovi na grobljima u Sigecu i Peterancu

Na groblju u Sigecu počeli su radovi na sanaciji ograde koji će se odvijati u dvije faze, zbog velikog opsega. U prvoj fazi uklonit će se dijelovi dotrajale i stare ograde s dvije strane groblja te će ona biti zamijenjena novom, dok će se u drugoj fazi obnoviti ostatak ograde. Kraj prve faze radova planiran je do blagdana Svih svetih, dok je početak druge faze zakazan za proljeće 2022. godine. Ovime se nastavljaju radovi na groblju u Sigecu te oko njega, a koji su započeli asfaltiranjem Dravske ulice sve do spoja s cestom Ivana Berute.   

 U sklopu radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže povući će se i priključak vode do mrtvačnice na groblju u Peterancu. Radovi su već započeli, a njihovim završetkom ispunit će se i posljednji uvjeti za izgradnju sanitarnog čvora u sklopu mrtvačnice, a koji je sljedeća planirana investicija na groblju. Baš kao i na groblju u Sigecu, završetak radova planiran je prije blagdana Svih svetih.   

 Nakon završetka radova sanacije, uređivat će se okoliš na grobljima. U planu je sadnja cvijeća te novih drvoreda.